ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา