ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาคุณสมบัติโดยการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP