ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ นร.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ

อาจารย์และนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 88 คน ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP