Health and Sports News

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดพิธีเปิดสนามและจัดการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมกับพิธีเปิดให้บริการสระว่ายน้ำอย่างเป็นทางการ (หลังจากการปิดปรับปรุงใหม่) ในศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โอกาสนี้ จึงขอเรียนเพื่อเชิญบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเกียรติต่อมหาวิทยาลัยและประชาคมจังหวัดนครศรีธรราช และเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับรู้การให้บริการของสระว่ายน้ำ สนามกีฬาชนิดต่าง ๆ และสนามฟุตบอลหญ้าเทียมซึ่งเป็นสนามใหม่เปิดโอกาสให้เครือข่ายกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมได้แสดงความสามารถ ประลองฝีมือและเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นการส่งการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ

กำหนดการสามารถดูได้ที่ http://drive.google.com/file/d/10ZvhhdXbVZvzxpdNzmL1NFutVu80IvKo/view?usp=sharing

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/10ZvhhdXbVZvzxpdNzmL1NFutVu80IvKo/view?usp=sharin

TOP