General News

จากแฮเรียสถึงปาบึก

จากแฮเรียสถึงปาบึก

          เมื่อ ๒๕ ตุลา พ.ศ.๒๕๐๕
ชาวปากพนังซบหน้าสุดโศกศัลย์
พายุโซนร้อนแฮเรียสเคียดโรมรัน
แหลมตะลุมพุกจาบัลย์ยิ่งกว่าใคร

          เอาชีวิตร่วมพันหั่นเสียยับ
ทั้งสินทรัพย์จ่อมจมถมน้ำไหล
พืชสัตว์ล้มตายจากหายไป
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯองค์ราชัยทรงพระกรุณา

          ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
จัดจำเพาะแน่วแน่แก้ปัญหา
ทรงตั้งโรงเรียนให้เสถียรเทียนปัญญา
ทั้งคามาศรีธรรมราชสิ้นญาติไป

          ในครั้งนี้มีพายุชื่อปลาบึก
พัดแหลมลึกรุนแรงทิ่มแทงไถ
จากแหลมตะลุมพุกรุกนครฯ จรเรื่อยไป
สุราษฎร์ธานีกระบี่ไกลถึงระยอง

          ความเสียหายมากมายด้านทรัพย์สิน
แต่ชีวินชาวนครฯ อาสัญนั้นเพียงสอง
ด้วยสื่อสารดีมีรัฐจัดตระกอง
ผู้ว่าฯ แม่ทัพภาคสี่ เฝ้ามองจ้องดูแล

          น้ำท่วมหนักในนครฯ แถวคูขวาง
น้ำกวาดล้างทรัพย์สินดิ้นแถกแถ
โชคดีที่ราชการท่านดูแล
จึงคลายทุกข์ท่านช่วยแก้ให้บรรเทา

          อีกเอกชนมีน้ำใจได้ช่วยเหลือ
ชาวนครฯ แม้ถูกเถือมิหงอยเหงา
มอบข้าวห่อน้ำดื่มมิลืมเรา
ความโศกเศร้าซึมเซาค่อยลดไป

          ปาบึกเอ๋ยเจ้าชมเชยจนอิ่มหนำ
ชาวปากพนังแสนระกำช้ำไฉน
เจ้าจงลับอย่ากลับมาหาคนไทย
อยู่ให้ไกลสุดตาสุดฟ้าเรียว

          ขอขอบคุณหน่วยราชการประสานช่วย
เอกชนเอื้ออำนวยคอยแลเหลียว
พี่น้องสื่อมวลชนล้นกลมเกลียว
รวมใจเดียวร่วมกันสรรค์สังคม

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร้อยเรียงคำ
จันทร์ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒


TOP