Education News

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.5-ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “SET For U”สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วม โครงการค่าย “SET for U”: ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของผู้เข้าร่วมค่ายในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเน้นการติวความรู้ในสามรายวิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตลอดจนการแนะนำระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะแนวระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมแคมปัสทัวร์ เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้สมัคร (รับจำนวนจำกัด)

1. เป็นนักเรียนชั้น ม. 5 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
2. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ

วันจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน 1 คืน โดยพักค้างคืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ขั้นตอนและกำหนดเวลารับสมัคร
1. การรับสมัคร

• สมัครผ่านการกรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/63IKjzVJjvuCROP02 หรือ QR Code ด้านล่าง

• สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

2. กำหนดชำระเงินค่าสมัคร

• อัตราค่าสมัคร 500 บาทต่อคน (ผู้สมัครจะได้รับอาหารหลัก 4 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน และเอกสารประกอบการติวในรายวิชาต่างๆ)
• ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัคร นับตั้งแต่วันที่กรอกข้อมูลการสมัครแล้วเสร็จ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร
• รายละเอียดบัญชี
• ชื่อบัญชี โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์
• เลขที่บัญชี 020255841460
• ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
o เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ส่งภาพหลักฐานการโอนเงินและชื่อสกุลมาที่อีเมล wuliberalarts@gmail.com หรือกล่องข้อความเฟซบุ๊ก “สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” www.facebook.com/sla.wu.ac.th

หมายเหตุ: *การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามจริงสูงสุดไม่เกินค่าสมัครเรียน

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ http://sla.wu.ac.th/ และ www.facebook.com/sla.wu.ac.th/

กิจกรรม

• เตรียมความพร้อมทางวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย
• ติวความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
• แนะนำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• แนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
• แคมปัสทัวร์
• การแสดงภาคกลางคืน

ติดต่อสอบถาม

โทร: 0 7567 2653, 08 1370 6976 (คุณสุกานดา), 09 1034 8843 (คุณณัฐวรรณ)
E-mail: wuliberalarts@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sla.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/?p=13204

TOP