General News

นักเรียนโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์สำนักวิชาต่าง ๆ พร้อมรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 74 คน เยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเยี่ยมชม Smart classroom ศาลจำลอง และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

TOP