Health and Sports News

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 วลัยลักษณ์ คว้า 12 เหรียญ

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง จากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ผลงาน

3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงจากกีฬาเทนนิส
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากกีฬาแอโรบิก
3 เหรียญทองแดง จากกรีฑา และ 1 เหรียญทองแดงจากกีฬาแบดมินตัน

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างสุดความสามารถสรุปเหรียญรางวัล

ประมวลภาพ


TOP