WU Campus Tour

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ จำนวน 10 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

TOP