News

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาตินานัปการ

โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อด้วยการรำถวายพระพรโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแสดงเพลงบอกทอกเทิดพระเกียรติ โดยคณะเพลงบอกเยาวชนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกต้นพยอมและตะเคียงทองกว่า 400 ต้น ทั้งยังจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประมวลภาพ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร และนายไกรศร สายวารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP