Health and Sports News

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขัน“WU TENNIS 2019”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น2019 “WU TENNIS 2019” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของกีฬาอย่างต่อเนื่อง กีฬาเทนนิสก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและสนับสนุน ปัจจุบันมีการปรับปรุงสนามจนได้รับมาตรฐาน และปรับปรุงให้มีความพร้อมยิ่งๆขึ้นไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องของกีฬาต่อไป เพื่อ.shนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประเภทการแข่งขันมีด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาเลนเจอร์ทัวร์ B คู่กับ C หรือต่ำกว่า (ชายคู่ 100 ปี และคู่ผสม 100 ปี) , ประเภทชาเลนเจอร์ทัวร์ B คู่กับ D และ C คู่กับ C หรือต่ำกว่า (ชายคู่ 110 ปี และคู่ผสม 90 ปี), ประเภทซุปเปอร์ฟิวเจอร์ทัวร์ C คู่กับ D (ชายคู่ 90 ปี และคู่ผสม 80 ปี) และ ประเภทฟิวเจอร์ทัวร์ D คู่กับ D (เป็นรุ่นพิเศษ 60 ปี)

สรุปผลการแข่งขันผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท เป็นดังนี้ ประเภทชาเลนเจอร์ทัวร์ B คู่กับ C หรือต่ำกว่า รุ่นชายคู่ 100 ปี ได้แก่ คุณไพศาล อุ่นดำรงการ และ คุณสมหวัง อิทธิศักดิ์สกุล รุ่นคู่ผสม 100 ปี ได้แก่ คุณกรรณิการ์ จงควินิต และ คุณเอกชัย หิรัญธัญรัศมี

ประเภทชาเลนเจอร์ทัวร์ B คู่กับ D และ C คู่กับ C หรือต่ำกว่า รุ่นชายคู่ 110 ปี ได้แก่ คุณธนะชัย สิทธินาม และคุณสนธยา คงชัย รุ่นคู่ผสม 90 ปี ได้แก่ คือ คุณอิสรา กลิ่นหอม และคุณสมหวัง อิทธิศักดิ์สกุล

ประเภทซุปเปอร์ฟิวเจอร์ทัวร์ C คู่กับ D รุ่นชายคู่ ได้แก่ พ.ต.ท.จารุ เพ็ชรปาน และ พ.ต.ท.สราวุธ สูงสง่า รุ่นคู่ผสม ได้แก่ คุณวิรัตน์ สำเภาจันทร์ และ คุณฐาปนี ขุนทน

และ ประเภทฟิวเจอร์ทัวร์ D คู่กับ D ผู้ได้รับแชมป์คือ คุณวิรัตน์ สำเภาจันทร์ และ คุณจารึก สุขกุล

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์
ภาพโดย นายณัฐชัย โต๊ะเปี้ย
นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP