Research News

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ติดปีกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ”ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ติดปีกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ” เสริมสร้างความรู้ ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ เป็นการติดปีกธุรกิจให้บินโลดไปสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ มาให้ความรู้อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แนะนำแหล่งทุนของ SME D Bank การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เรียนรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นและการจดจำให้ธุรกิจด้วย เครื่องหมายการค้า และ การพิชิตยอดขายในฝัน ด้วยการตลาดออนไลน์ กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมอบรมจะได้รับสิทธิพิเศษ 3 ชั้นด้วยกัน
1. ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล “ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ฟรี!!!
2. เข้ารับบริการให้คำปรึกษา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. รับส่วนลดพิเศษค่าออกแบบเครื่องหมายการค้า


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://gg.gg/epfei หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปอร์ – กัตติกา แพรกทอง โทร. 089 – 9717930 หรือ 075-672927

TOP