General News

ขอเชิญนักศึกษา มวล. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาทมาแล้วววว ⭐ โจทย์ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนกันยายน 2562 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/StartupWalailak/

TOP