Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ ทางหน่วยวิจัยฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

รายชื่อ

1. นายสุรินทร์ ปาลิชัน
2. นายศิวพันธ์ คงยืน
3. นายปวัน เจริญวุฒิ

กำหนดการสอบและสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

วิชาที่สอบ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

สถานที่และเวลาสอบ
ห้องประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
G 1 Zone ติดกับห้องประชุมCo-Working มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


TOP