ข่าวการศึกษา

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน จำนวน 70 คนหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน จำนวน 70 คน

ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563

แผนการเรียนวิทย์-คณิต ยื่นผลคะแนนการสอบ ดังนี้

ผลการสอบ O-NET
ภาษาไทย 10 %
สังคมศึกษา 10 %
ภาษาอังกฤษ 25 %
คณิตศาสตร์ 25 %
วิทยาศาสตร์ 30 %

และผลการสอบ GAT/PAT
GAT : ความถนัดทั่วไป 25 %
PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 30 %
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์


TOP